TM-9000 er en serie apparater med ulike funksjoner, men bygget på de samme enkle brukergrensesnitt.

Spesialtilpasset videokommunikasjonsløsning for følgende grupper:

  • Døve og hørselshemmede.
  • Døve og hørselshemmede med nedsatt syn og døvblinde.
  • Synshemmede.

TM-PC er en komplett egenutviklet...

Spesialtilpasset videokommunikasjonsløsning for følgende grupper:

  • Døve og hørselshemmede.
  • Døve og hørselshemmede med nedsatt syn og døvblinde.
  • Synshemmede.

TM-Touch er en komplett, egenutviklet...

Spesialtilpasset videokommunikasjonsløsning for følgende brukere:
• Tolke-formidlinger / -sentraler for Døve og Hørselshemmede
• Opplæringsorganisasjoner for Døve og Hørselshemmede
• Arbeidsplasser som har døve og hørselshemmede...

Denne programvaren krever iPhone 4S eller senere modeller og senere utgaver av Android mobiltelefoner.

Verdens første løsning for "total kommunikasjon" som beskrevet i ITU-T F.703 er basert på internasjonale standarder
med fantastisk...