Utdanning

Dagens samfunn ser annerledes ut på alle områder enn for 20-30 år siden. Så også behovet for opplæring og utdanning.
Tradisjonell klasseromsundervisning kombineres med fjærnundervisning av ulike slag, og elever med særskilte behov får hjelp i sin bolig.

Vår programvare er godkjent av NAV og HI som hjelpemiddel til distansemøter og forelesninger. Portabilitet gjør det mulig å delta i opplæring fra ulike geografiske steder. Programvaren installeres på PC/Windows, iPad, iPhone eller Androide apparater.

Har du utfrodringer / problemer med å kommunisere i utdanningssammenheng kan du søke NAV om hjelp. Norge ratifiserte denne konvensjonen / kommunikasjonsavtalen med FN i 2014.

Har du nedsatt hørsel, døv eller synshemmet er du en del av NAV kommunalts / NAV Hjelpemiddelsentrals målgruppe.
    
Kontakt oss gjerne for mer informasjon.