Telemedisin

Telemedisin innebærer overføring av medisinsk information via visuelle media.
Dette omfatter mange anvendningsområder, fra hvordan  overføre informasjon, informasjonens innhold, til hvilke personer som kommuniserer med hvarandre.
Informasjonens innhold styres av hensikten med overføringen.
Telemedisin kjennetegnes ved at det er minst to personer som på distanse utveksler informasjon, med hjelp av video, lyd og tekst i sanntid.
    
Personer eller grupper av personer som kommuniserer med hvarandre varierer naturligvis avhengig av hensikten med informasjonsoverføringen, eksempelvis:

 • Pasient med sykepleier
 • Primærlege og pasient
 • Flere spesialister innen ulike medisinske spesialiteter med hvarandre
 • Ambulanspersonell med sykehuslege

Hvordan overføre informasjon handler først og fremst om hvilken teknisk utrustning som benyttes, og i vilken situasjon som f.eks.

 • spesialistkonsultasjon
 • videokonferanse

Hvor ofte overføringen skjer, samt under hvilke former:

 • spontant ved behov eller planlagt
 • i sanntid eller ved en konsultasjon som lagres og besvares ved et senere tilfelle
 • med pasienten nærværende

Løsningene kan variere med løsning for PC/Windows, iPad, iPhone, Androide apparater..

Noen eksempler:

 • Døve/hørselskadde pasienter kan få tilgang til tegnspråktolk gjennom å ringe opp formidlingstjensten hos NAV.
 • Ikke norsktalende pasienter kan få tilgang på språktolk via tolkesentraler
 • Sykhuspersonell kan koble til sykhusutrustning for ”å få second opinion” av en kollega.
 • Gruppevideomøte uten kostbare eksterne tjenester ( inntil 6 destinasjoner på PC Pro. )
 • Svært syke pasienter som er innlagte en lengre tid på sykehus kan kommunisere med sin familie og venner i sanntid.
 • Isolerte pasienter på infeksjonsklinikker kan nå helsepersonell og omgås øvrig verden via video.