Myndigheter

Dagens myndigheter lever i en stadig fornyelseprosess. omorganiseringer, og besparinger krever mer og mer av dette personalet. Ulike samfunnssviktige funksjoner er sterkt avhengig av at deres ansatte er effektive og kan gi beste service til Norges befolkning. Å utnytte dagens tekologiske, enkle muligheter kan avhjelpe dette behovet. Derfor har NAV og HI godkjent våre løsninger ( programvare ) for utstrakt bruk.

Myndigheter har ofte tilsvarende behov som annen virksomhet, for eksempel fjernmøter (les mer under Bedrifter) men også andre behov der T-Meetings programvare og utstyr kan fylle en betydelig rolle.     

  • Politiet kan bli mer effektive i kommunikasjon med anklagere eller advokater.
  • Grensekontroller kan nå de beste tolkene svært raskt.
  • Samfunnsviktige plasser som togstasjoner, venterom, bibliotek eller polititasjoner, kan alltid kommunisere med døve/hørselshemmede og synshemmede personer gjennom å ringe bildformidlingstolker og på denne måten gi service på like vilkår til alle medborgere.
  • Viktige nøkkelpersoner i ulike posisjoner kan distansemøte fra forskjellige plasser.både via video og telefoni.
  • Dagens offentlige myndigheter kan benytte seg av bilde-/videokommunikasjon i stedet for å ta bilen eller flyet når dette ikke er nødendig.